0
v košíku zboží za 0 Kč

Váš košík je prázdný.


Úvod   >   Info   >   Vše o nákupu   >   Obchodní podmínky
Informace

Dodací podmínky

Informace o cenách dopravy a způsobech řešení škod vzniklých při transportu.


Uzavření smlouvy

Za přijetí návrhu kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě shop.miss-ceske-republiky.cz, příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími podmínkami, jakož i obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Ceny zboží

Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si prodávající právo změny cen. Prodávající vždy při telefonickém potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Je-li kupujícím spotřebitel a nedohodnou-li se strany jinak, lze cenu měnit pouze se souhlasem kupujícího.

Dodání zboží

Zboží skladem je doručováno dle podmínek uvedených u produktu. Jestliže zboží skladem není ani v logistickém skladu, bývá dostupnost cca 2-3 týdny.

Zboží s doručením "Po ČR" se expeduje a doručuje pouze v pracovní dny.

U zboží upravovaného na přání zákazníka se dodací lhůty prodlužují o 1-4 pracovní dny v závislosti na rozsahu servisních prací.

Při dodání je kupující, nikoli spotřebitel, povinen překontrolovat ihned za přítomnosti zástupce dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabic apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Je-li kupujícím spotřebitel, výše uvedený postup taktéž doporučujeme a to z důvodu předejití komplikacím při následném prokazování vzniku vad způsobených přepravou.

Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce.

Zákazníkovi je zboží hrazené převodem předáno pouze na základě kontroly OP či prokáže-li jiným způsobem oprávněnost věc převzít.

Doprava kamkoliv po ČR je účtována dle platného ceníku viz níže.  Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zápis o škodě

Příjemce zásilky při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamuje u zasílatele. O rozsahu poškození, nebo částečné ztrátě, je třeba sepsat zápis o škodě. Zasílatel se zavazuje sepsat tento zápis. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele. Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce povinen oznámit přepravní společnosti vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody, sepíše řidič se zákazníkem zápis o škodě a dále bude postupovat dle jeho pokynů.© Miss-Ceske-Republiky s.r.o.